Den Camping Rousport organiséiert säin 1. Flouh an Trödelmaart den 15.08.2019 vun 8:00—18:00 um Camping du Barrage. Jiddereen den interesséiert ass säin Stand opzeriichten, soll sech per Umeldung hei an der Receptioun am Beschten virum 8.08.2019 aschreiwen. Tel 730160

Standgeld ass 5 € / m an Opriichten ass moies ab 8:00. Kéng Neiwuer ‼️

Musek mam DJ Gonzo ab 14:00 – 22:00 an Food Trucks vir den kléngen Honger tëschenduerch vir Mëttes ass gesuergt.

.

Location: Camping Rosport